REMAINS OF LITHUANIAN SHTETLS: TRISHIK, LUKNIK, POPILIAN

Apie projektą

Buvusių Lietuvos žydų miestelių (jidiš kalba miestelis - štetl) praeitis tyrinėjama labai menkai. Žydų gyvenimo pėdsakai pamažu išsitrina iš miestų ir miestelių  erdvių. Nyksta ne tik žodinis istorijos paveldas, tačiau ir materialieji žydų gyvenimą liudijantys objektai - namai, bendruomeniniai pastatai, kapinės.

2008 m. spalio 11-12 d. jungtinė savanorių komanda  - Lara Lempertienė, Akvilė Grigoravičiūtė, Judita Neverauskaitė, Daiva Repečkaitė ir Giedrius Jokubauskis atliko lauko tyrimus trijuose Žemaitijos Lietuvos miesteliuose  -Telšių rajone esančioje Luokėje ir Tryškiuose bei Akmenės rajono miestelyje - Papilėje.
 

Šis puslapis skirtas tyrimų metu surinktai medžiagai pristatyti. Visos teisės į puslapyje ar nuorodose iš jo publikuojamą vaizdinę medžiagą priklauso autoriams.  


About this project

History of former Lithuanian Shtetls is not well explored. Traces of former Jewish life are disappearing. Not only verbal, but also material Jewish cultural heritage like houses, community objects and even cemetery are on the margin of eternal vanish. 

On October 11-12 2008 joint team of volunteers, consisting from Lara Lempertienė, Akvilė Grigoravičiūtė, Judita Neverauskaitė, Daiva Repečkaitė and Giedrius Jokubauskis organized an expedition to three former Shtetls in Northern part of Lithuania – Luknik (Luokė in Lithuanian), Trishik (Tryškiai in Lithunian) and Popilian (Papilė in Lithuanian). 

The aim of this website is to share findings of our expedition. All rights to a visual materials published on this site belong to the authors.